Για την πλοήγηση


Logo Theocharis Vlassopoulos

     Επικοινωνία

         Κλειδαράς 24 ώρες | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


Αργυρούπολη
Γεωργίου Παπανδρέου 28
164 51 Αργυρούπολη
Τηλέφωνο 210 99.59.810
Κινητό τηλέφωνο 6974 70.86.98

xarisvlasso@gmail.com


www.vrisko.gr/vlassopoulos

Ωράριο λειτουργίας

Όλο το 24ωρο.


Γλυφάδα
Αγίου Τρύφωνος 23
165 61  Γλυφάδα
Τηλέφωνο 210 96.00.555
Κινητό τηλέφωνο 6974 70.86.98

xarisvlasso@gmail.com


www.vrisko.gr/vlassopoulos

Ωράριο λειτουργίας

Όλο το 24ωρο.